ארגון יוצאי לודז' מאחל שנה טובה ומבורכת,
שנה של שמחות ובריאות לכל החברים ובני משפחותיהם
Best seen on resolution 1024/768 מומלץ לצפייה ברזולוציה
Web designer: Lea Cohen Grandaughter of Gil family of 31 Piotrokovska str. Lodz
בנייה ועיצוב אתר: לאה כהן נכדה למשפחת גיל מרחוב פיוטרקובסקה 31 בלודז'