ארגון יוצאי לודז' בישראל אבל על מותו של מר צבי ברגמן ז"ל - יו"ר הארגון ושולח תנחומים למשפחתו

  Z głębokim bólem i smutkiem zawiadamiamy o zgonie
                                 bł.p. Zwi Bergmana  [1922-2017]            
długoletniego i zasłużonego przewodniczącego Związku Byłych Łodzian w Izraelu.
Pogrzeb odbędzie się w piątek, 22 Grudnia 2017 o godz.
12.00  na cmentarzu w Holonie [nowe wejście].

                Wyrazy współczucia dla Rodziny i przyjaciół ,
                     Związek Byłych Łodzian w Izraelu i ich potomstwo


With deep pain and sadness, we report the death of Mr. Zvi Bergman z"l (1922 - 2017) 
The distinguished president of the Association of Former Lodz Jewish citizens in Israel.
                 Expressions of compassion for family and friends,
           Association of Former Lodz citizens in Israel and their offspring
Best seen on resolution 1024/768 מומלץ לצפייה ברזולוציה
Web designer: Lea Cohen Grandaughter of Gil family of 31 Piotrokovska str. Lodz
בנייה ועיצוב אתר: לאה כהן נכדה למשפחת גיל מרחוב פיוטרקובסקה 31 בלודז'