חנוכה בלודז'

לפני השואה, בתקופת השואה ולאחריה
מתוך התערוכה ב"יד ושם"


http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/hanukkah/index.asp#prettyPhoto

שימו לב לתמונה השמאלית בשורה 2 - ניתר להבחין ביו"ר המנוח שלנו - מר צבי ברגמן ז"ל עומד בצד שמאל של התמונה!!!

לודז', פולין, נחמן זונאבנד מחלק סוכריות לילדים, חנוכה 1941
לודז', פולין, מסיבת חנוכה בגטו, 1943
לודז', פולין, מסיבת חנוכה בגטו, 1943
לודז', פולין, 1948, חגיגת חנוכה בבית היתומים של ארגון "הקואורדינציה הציונית לגאולת ילדים"
לודז', פולין, מסיבת חנוכה בגטו, 1943
לודז', פולין, תצלום קבוצתי של חוגגים במסיבת חנוכה בגטו, 1943 בצד שמאל עומד מר צבי
ברגמן ז"ל
לודז', פולין, הדלקת נרות חנוכה בגטו, עם ראש היודנרט חיים רומקובסקי 

 

מומלץ לצפייה ברזולוציה 1024/768

בנייה ועיצוב אתר: לאה כהן נכדה למשפחת גיל מרחוב פיוטרקובסקה 31 בלודז'