אל חברי ארגון יוצאי לודז', שמקבלים רנטה מכוח חוק ה - BEG - מגרמניה

הנדון: עצומה בעניין זכויות מקבלי רנטה

אתם, יחד עם עוד כ-8000 איש ואישה מקרב הניצולים בישראל מקבלים מממשלת גרמניה קצבת נכות, שמבוססת על חוק הפיצויים הגרמני (BEG ), אשר נחקק בשנות ה – 60 של המאה הקודמת. כיוון שלא קיים כפל קצבאות, אינכם מקבלים קצבת נכות מממשלת ישראל.

כשהתחלתם לקבל את הרנטה, הייתם אנשים צעירים בעשורים הראשונים של החיים. למרות שמצבכם הבריאותי הורע עם הגיל המתקדם, לא זכיתם לשיפור תנאים בדומה לשותפיכם לגורל מתקופת השואה, שמקבלים קצבה מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים של מדינת ישראל. כך לדוגמה, מעטים מאוד מקרבכם זכו לאחוזי נכות מעבר ל – 50%, ואחרי  120 האלמנות/אלמנים  לא יקבלו שום רנטה, פרט למקרים נדירים בלבד.

הסיבה העיקרית למצב זה נעוצה בהגדרות הנוקשות של החוק, אשר נחקק לפני למעלה מ – 60 שנה, מבלי לקחת בחשבון את השינויים במצבם של הניצולים המזדקנים. ההכרה בנכותו של הניצול מותנית בקיום "מחלה מותנית רדיפה", ע"פ הגדרות, שנכתבו אז בידי רופאים ופקידים. הגדרות אלה, שהן בתוקף עד היום, מחמירות מאוד וכמובן אינן לוקחות בחשבון את התקדמות הרפואה שחלה מאז ואינן מכירות בהשלכות של טראומת השואה על בריאותם של הניצולים הקשישים.

ע"פ החלטת ממשלת ישראל, הרשות לזכויות ניצולי השואה, מנהלת מו"מ מול ממשלת גרמניה בנושא סיוע לניצולי השואה ובכלל זה בעיית מקבלי רנטות ה - BEG . מן הראוי שגם אלה, שהעניין נוגע להם ישירות, ישמיעו את קולם ויסבירו את מצוקתם. לשם כך מארגן ארגון עובדי הכפייה תחת שלטון הנאצים החתמה על עצומה של מקבלי רנטת BEG בלבד, שמיועדת לקנצלרית מרקל, אשר הוכיחה את ידידותה למדינת ישראל ואת מודעותה העמוקה לזוועות השואה ולגורל הניצולים.

אנא תחתמו בהקדם על העצומה, שבאה לקדם את הדרישה הצודקת, ולתקן את העוול שנעשה. העצומה תתורגם לגרמנית ואנגלית ותועבר לכבוד הקנצלרית מרקל. הדבר מופנה גם לחברינו מדור ההמשך, שהוריהם מקבלים את הרנטה, אך יש לשים לב שהחתימה תהיה אך ורק של מקבל/ת הרנטה, או בא כוחו.

את העצומה החתומה אפשר לשלוח בדואר רגיל , בפקס, או לסרוק ולשלוח בדואר אלקטרוני לפי הכתובות דלהלן:

דואר אלקטרוני: ioktn@013.net
פקס: 153-3-6390070
דואר רגיל (נא לא לשלוח בדואר רשום!): ארגון עובדי הכפייה תחת שלטון הנאצים ת.ד.36188 תל-אביב 6136101

לשאלות ובירורים אפשר לפנות למוקד טלפוני מס' 03-6390070

בברכה

אורי ויזנברג

יו"ר דור ההמשך

 

 

 

מומלץ לצפייה ברזולוציה 1024/768

בנייה ועיצוב אתר: לאה כהן נכדה למשפחת גיל מרחוב פיוטרקובסקה 31 בלודז'