טור' ברנר, יעקב

נולד בשנת 1928 בעיר לודז', פולין. שנות נעוריו עברו עליו במחנות נאציים בעבודת פרך. עם השחרור הצטרף באחד המחנות אשר בגרמניה לקבוצת הכשרה של תנועת "דרור" על שם פרומקה, ובשנת 1946 העפיל ארצה עם כל הקבוצה באונייה "וודג'ווד". יעקב עבד במשק יגור וכעבור שנה הצטרף עם קבוצתו לקיבוץ קדמה.
את אימוניו הצבאיים עשה במסגרת הקיבוץ ובראשית מלחמת-העצמאות גויס לחטיבת "גבעתי" ושימש כנהג משוריין בליווי שיירות בנגב. השתתף בפריצת הדרכים לגת ולניצנים, נלחם בבית-דראס ובשאר מקומות בדרום שבהם התלקחה המערכה.

ביום ט"ז בניסן תש"ח (25.4.1948), בנוסעו במשוריין בדרך מסמיה, נעצר וירד מרכבו כדי להעביר הודעה למפקד השיירה.
באותה שעה נורתה לעברו ירייה והוא נפצע פצעים אנושים. בדרך לבית החולים מת מפצעיו.
משערים כי הירייה נורתה ממכונית אנגלית שחלפה אותה עת בכביש.
יעקב הובא למנוחת עולמים בבית הקברות בקדמה.

הנצחות
אתר זיכרון לחללי גדוד 53 מחטיבת גבעתי כביש צומת הודיה - קריית מלאכי
מצודת יואב - בית חטיבת גבעתי כביש צומת גבעתי - צומת נהורה
"משבר לתקווה" - גלעד לזכר ניצולי השואה שעלו לארץ ונפלו במלחמת העצמאות יער המגינים
אתר הנצחה לחללי חיל התקשוב (הקשר והאלקטרוניקה) יהוד

 

 

מומלץ לצפייה ברזולוציה 1024/768

בנייה ועיצוב אתר: לאה כהן נכדה למשפחת גיל מרחוב פיוטרקובסקה 31 בלודז'