טור' שטרנפלד, יצחק


בן רישל ואלחנן (חונה), נולד בשנת 1925 בעיר לודז', פולין. אחרי שסיים את בית הספר היסודי החל לעבוד במפעל האריגה שניהל אביו והתמחה במקצוע. בראשית מלחמת העולם השנייה חזרה המשפחה ללודז' מהעיירה הסמוכה קונסטנטין, בה התגוררו בקרב גרמנים. בגיטו לודז' הוסיף יצחק לעבוד באריגה גם בתקופת המצור והמצוק. באוגוסט 1944, בשעת חיסול גיטו לודז', הועבר עם כל המשפחה, בת 6 נפשות, למחנה ההשמדה אושוויץ, ורק הוא שרד בחיים מכל המשפחה.

אחרי המלחמה יצא בנתיב העקורים
למחנות גרמניה ואיטליה. מגרמניה יצר קשר מכתבים עם קרובי אימו באמריקה והם שלחו לו את כל התעודות הדרושות כדי שיוכל לנסוע אליהם, אך הוא ויתר על כך והעדיף לעלות לארץ ישראל בעלייה בלתי לגלית.
יצחק עלה ארצה בשנת 1947, והסתדר בעבודה במקצועו בבני ברק.

בתקופת מלחמת העצמאות שירת בחטיבת "אלכסנדרוני", השתתף במבצע "מדינה" לכיבוש כפר סבא הערבית ונפצע בקרב ביום 13.5.1948.
הועבר לבית-החולים בילינסון ונפטר מפצעיו ביום ה' באייר תש"ח (14.5.1948).
הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

הנצחות
אנדרטת חטיבה ומחוז אלכסנדרוני נתניה
אנדרטת חללי חטיבת אלכסנדרוני במבצע מדינה כפר סבא
"משבר לתקווה" - גלעד לזכר ניצולי השואה שעלו לארץ ונפלו במלחמת העצמאות יער המגינים
אנדרטת נצר אחרון ירושלים (הר הרצל)

 

 

מומלץ לצפייה ברזולוציה 1024/768

בנייה ועיצוב אתר: לאה כהן נכדה למשפחת גיל מרחוב פיוטרקובסקה 31 בלודז'