טור' גוטרמן, מנחם

 

 

בן שרה ומשה, נולד בשנת 1931 בלודז', פולין. הוא החל ללמוד בבית ספר עממי, ובהיותו בכיתה ג' פרצה מלחמת העולם השנייה. בהיותו בגיטו לודז', למד בכוחות עצמו ורכש השכלה של מסיים בית ספר עממי.
בשנת 1943 נלקח למחנה ריכוז ושוחרר משם בשנת 1945. הוא יצא מיד בדרך הבריחה כדי לעלות ארצה.
הוא הגיע לאיטליה ונתקבל למוסד של נוער יהודי. שם הכשיר עצמו לקראת העלייה ולמד נגרות. עלה לארץ בשנת 1946 במסגרת עליית הנוער והיה בחברת נוער בקיבוץ אלונים.
עם תום שנות החינוך התגייס לפלמ"ח. הצטיין כלוחם טוב כשם שהצטיין כעובד טוב. חבריו חיבבוהו מאוד.

לקראת ההפוגה הראשונה הורדה חטיבת "יפתח" לאזור המרכז ונטלה חלק בלחימה באזור לטרון. עם
חידוש הלחימה בתום ההפוגה הראשונה השתתפה החטיבה במבצע "דני" ובליל 17-18 ביולי 1948,
לקראת תחילת ההפוגה השנייה, תפס גדוד "העמק" את שילתא ומשלט בחלקו המזרחי של רכס קוריקור כדי לאיים על אגפו של מערך הלגיון בלטרון. עם בוקר התברר כי כוח לגיון מחזיק בחלקו המערבי, השולט, של הרכס.
האויב תקף את הכוח במשלט משני כיוונים בסיוע שריוניות וזה נאלץ לסגת. בנסיגה הקשה בשטח פתוח הנתון לאש צולבת נפלו רבים מהלוחמים.
מנחם נפל בקרב ביום י"א בתמוז תש"ח (18.7.1948).

ביום י"א באדר תש"י (28.2.1950) הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים.

הנצחות
יד לנופלים חברי הכשרות מייסדי הקיבוץ מלכיה
גלעד לנופלים בשילטא אל בורג' במלחמת העצמאות יער משמר איילון (יער ההתנדבות)
אנדרטה לנופלים בקוריקור ושילטא אל בורג' במלחמת העצמאות לפיד
גלעד המ"ה שילת
"משבר לתקווה" - גלעד לזכר ניצולי השואה שעלו לארץ ונפלו במלחמת העצמאות יער המגינים
בימין: תעודת הנצחה,  בשמאל: בן  16.5  24.2.1946
מקור: אתר אירגון ההגנה 

 

 

מומלץ לצפייה ברזולוציה 1024/768

בנייה ועיצוב אתר: לאה כהן נכדה למשפחת גיל מרחוב פיוטרקובסקה 31 בלודז'