טור' סרבנוגורה, ישראל

בן נוח, נולד בשנת 1926 בפולין בעיר אלכסנדר מחוז לודז'. מלחמת העולם השנייה הוציאה את הנער ממסגרת חיים רגילה לנתיב הייסורים והתלאות בגטו לודז' ובמחנות הריכוז. בין סיום המלחמה ועד מועד עלייתו ארצה בשנת 1947, רכש לעצמו מקצוע סריגת גרביים ועד פרוץ מלחמת העצמאות עבד במקצועו.
ישראל היה עלם רציני וחזק בגופו וברצונו, אך לא הספיק להתערות כראוי בארץ ולקנות לו ידידים.

בפרוץ מלחמת העצמאות התגייס לצבא, לחם בשורות חטיבת "גבעתי" ונפל ליד משטרת בית ג'וברין ביום כ"ב בתשרי תש"ט (25.10.1948).
נקבר בראשון לציון.

ביום ז' בתמוז תש"י (22.6.1950) הועבר למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

הנצחה
גן הבנים תל אביב-יפו
אנדרטה לחללי גדוד 52 מחטיבת גבעתי כביש שדרות - צומת גבעתי (חוליקאת)
מצודת יואב - בית חטיבת גבעתי כביש צומת גבעתי - צומת נהורה
יד לשריון לטרון
בית יד לבנים תל אביב-יפו "משבר לתקווה" - גלעד לזכר ניצולי השואה שעלו לארץ ונפלו במלחמת העצמאות יער המגינים

 

 

מומלץ לצפייה ברזולוציה 1024/768

בנייה ועיצוב אתר: לאה כהן נכדה למשפחת גיל מרחוב פיוטרקובסקה 31 בלודז'