טור' ורצקי, בנימין (בנק)

בן ציפורה וחיים אליעזר, נולד ביום כ"ה בחשוון תרפ"ה (22.11.1924) בעיר לודז', פולין. עד מלחמת העולם השנייה למד בבית-ספר. עם כיבוש לודז' על ידי הגרמנים נכלא עם הוריו ואחיו הקטן בגיטו לודז'. שם הספיק לסיים לימודיו התיכוניים (בשנת 1942) ואף השתתף בפעולות המחתרת. בשנת 1944 הוגלו (אביו ושני האחים, האם גוועה ברעב עוד בשנת 1942) למחנה ההשמדה אושוויץ ובשעה שאביו נלקח למוות, הובלו שני הנערים לעבודת כפייה במחנה בלכהמר.
משם שוחררו על ידי הצבא האדום ב-2.2.1945. בנימין שאף לעלייה, הצטרף לקיבוץ "איחוד" ובחר בדרך החלוצית. אך תורו לעלייה הגיע רק בסוף שנת 1947. הוא העפיל באונייה "האומות המאוחדות" ועלה לחוף בשלום בצפון הארץ, בקרבת נהריה, ביום 1.1.1948. התגייס מיד לצבא. תחילה צורף לפלמ"ח, ואחר-כך לחטיבת "אלכסנדרוני".
נלחם בחזית טול כרם וטנטורה, ראש העין ומגדל צדק.

ב-15 ביולי 1948 בערב החליפה פלוגתו פלוגה אחרת מהחטיבה במשלטים שממזרח לקולה וטרם הספיקה להיערך ולהתחפר כהלכה במקום. למחרת בבוקר תקפו כוחות הלגיון את המשלט. כשהם מסתייעים באש ארטילרית ושריוניות, שטפו את עמדות המחלקה במשלט הקדמי ואילצו את הפלוגה לסגת. בנימין היה בין אלה שנכנעו לחיילי הלגיון, אך לא נלקחו בשבי אלא נרצחו בדם קר, ביום ט' בתמוז תש"ח (16.7.1948).
הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בנתניה.

הנצחה
גן הבנים תל אביב-יפו
מצבה לזכר הנופלים בקרבות קולה במלחמת העצמאות יער גבעת כ"ח
אנדרטת חטיבה ומחוז אלכסנדרוני נתניה
בית יד לבנים תל אביב-יפו


אחיינו, חיים ורצקי יבדל"טא הנציח את בנק ורצקי באתר GENI מתוכו מצ"ב דף הפרופיל שלו: 

 

 

מומלץ לצפייה ברזולוציה 1024/768

בנייה ועיצוב אתר: לאה כהן נכדה למשפחת גיל מרחוב פיוטרקובסקה 31 בלודז'