טור' מרט, מאיר


בן חנה ומשה, נולד ביום י"ח באלול תרס"ה (18.9.1905) בעיירה הליטאית פופלני, למשפחה ציונית.
ימי נעוריו עברו עליו בלודז', שם למד בבית ספר עד שנת 1914, היא שנת פרוץ מלחמת העולם הראשונה.
משפחתו חזרה לפופלני, אולם הוגלתה משם לניז'ני נובגורוד. שם החל מאיר ללמוד בגימנסיה כללית והצטיין בלימודים. לאחר גלגולים ותלאות הגיע בשנת 1920 למוסקבה, סיים שם את לימודיו בגימנסיה, קיבל מלגה, ונתקבל ללימודים בבית ספר גבוה, אולם נאסר על ידי השלטונות הסובייטים בעוון ציונות.
באותה תקופה היה מזכיר כללי של אגודת "מכבי" ברוסיה, והוא אשר דאג לקשרים בין החברים. עוד בילדותו ספג לתוכו את רוח המסורת הישראלית והתעניין בספרות העברית העתיקה וכו'. כ-3 חודשים היה עצור בבית הסוהר ונידון לגלות בסיביר, אך גזר הדין הוחלף, לאחר מאמצים רבים, בגירוש לארץ ישראל. בשנת 1924 הגיע לארץ והחל לעבוד כפועל בכבישי הארץ, אולם מטרה אחרת משכה את לבו. שנה לאחר בואו עזב את הארץ, נסע לקופנהגן ולמד שם את מקצוע הוראת ההתעמלות, ובחוזרו משם חלם על פיתוח החינוך הגופני בארץ, שהוא היה
מראשוניו. בשובו מקופנהגן שימש מורה התעמלות בבתי ספר יסודיים בירושלים.
בשנת 1927 עבר להורות בבית הספר הריאלי בחיפה, תפקיד שהתמיד בו כ15- שנה. היה בין ראשוני הוגי הרעיון של ההכשרה הצבאית בין
כותלי בית הספר. פעילותו בתחום החינוך הגופני בארגונים שונים היתה רבה ועשירה מאוד. הוא נחשב אחד התיאורטיקנים המוכשרים ביותר של החינוך הגופני וגם ערך את ביטאון מורי ההתעמלות "ידיעון הארגון".
כן השתתף בעיתונות המקצועית בחוץ לארץ. הוא נסע לאנגליה ובחוזרו משם הכניס שיטות חדשות בלימודים והיה מדריך בקורסים להכשרת מורי התעמלות שליד בית הספר הריאלי. מאיר הדריך גם בקורסים ארציים של "מכבי" וה"הגנה". במשך שנים שימש כמזכיר כללי של הסתדרות "מכבי", היה בין מארגני ה"מכביות" וכיהן כיושב ראש הוועד המקומי של מורי ההתעמלות בחיפה. בשנת תש"ג נקרא לשמש מפקח וקצין מטה של החג"ם (חינוך גופני מורחב), היה עוזרו הראשי של ד"ר בירם וכיהן גם כמפקח על החינוך הגופני באזור הצפון.

כשפרצה מלחמת העצמאות נסע לעתים, על אף הסכנות, לירושלים ולתל אביב לרגל תפקידיו כמפקח על ההכשרה הצבאית של הנוער.
באחת מנסיעותיו אלה, בכביש בין תל אביב לראשון לציון נפצע קשה בתאונת דרכים.
הוא הובא לבית החולים דג'ני ונפטר מפצעיו ביום ז' באלול תש"ח (11.9.1948).
הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בחיפה.

הרמטכ"ל יעקב דורי, בהעלותו את זכרו ואת זכר פעולותיו ב"הגנה", ציין אותו כ"אישיות קורנת תום וצנע".
סניף ארגון מורי ההתעמלות בחיפה החליט להנציח את זכרו בעריכת תחרויות דו שנתיות לזכרו.

 

הנצחה, ומשנתו
אנדרטה לנופלים מבית הספר הריאלי העברי חיפה
אנדרטה לבני הר הכרמל שנפלו במלחמת העצמאות חיפה
המורה לספורט
בית יד לבנים חיפה
מתוך "גווילי אש": משנתו הספורטיבית
מתוך "גווילי אש": משנתו הספורטיבית

 

 

מומלץ לצפייה ברזולוציה 1024/768

בנייה ועיצוב אתר: לאה כהן נכדה למשפחת גיל מרחוב פיוטרקובסקה 31 בלודז'