טור' סנדיק, אברהם

בן הנה וצבי יהודה, נולד בשנת 1927 בעיר לודז', פולין. הוא סיים בית ספר יסודי וזמן מועט לאחר מכן נתנסה עם כל יהודי העיר בזוועות הגיטו, ברעב ובעבודת פרך, עקב הכיבוש הגרמני. בשנת 1944 הועבר למחנה אושוויץ, משם לצ'כוביץ, ואחר כך לבוכנוואלד. באביב 1945 שוחרר על ידי הצבא האמריקני ממחנה בוכנוואלד ועוד באותה שנה העפיל ארצה באונייה "מטרואה", הראשונה שהביאה מעפילים לארץ אחרי מלחמת העולם השנייה. בארץ עבד כפועל בשיעורי ערב והשתלם בעברית ובלימודים אחרים. אברהם הצטרף לאצ"ל ויצא לאימונים. בחורף תש"ח, כאשר החלה מלחמת העצמאות, השתתף בקרבות בפרברי תל אביב.

בהתקפת האצ"ל על יפו נפצע ברסיסי פגז סמוך ללבו, ואחרי שהתרפא בבית החולים העירוני "הדסה" חזר ליחידתו. עם פירוק כוחות האצ"ל הצטרף לצה"ל ושירת בחטיבת "גבעתי".
ביום י"ב באלול תש"ח (16.9.1948) נפל בפעולות סיור ליד כפר אוריה.

מצבה לזכרו הוקמה בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים.

החלל הינו מקל''ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע.

הנצחה
גן הבנים תל אביב-יפו
אנדרטה לחללי גדוד 52 מחטיבת גבעתי כביש שדרות - צומת גבעתי (חוליקאת)
מצודת יואב - בית חטיבת גבעתי כביש צומת גבעתי - צומת נהורה
יד לשריון לטרון
גן הנעדרים ירושלים (הר הרצל)

 

מומלץ לצפייה ברזולוציה 1024/768

בנייה ועיצוב אתר: לאה כהן נכדה למשפחת גיל מרחוב פיוטרקובסקה 31 בלודז'