טור' ויסזנד, חיים

 

בן צביה ואברהם, נולד בשנת 1921 בעיר לודז', פולין. למד בבית הספר העממי היהודי "יבנה", התמחה בחשמלאות ועבד בה וראה ברכה בעבודתו. עם כיבוש לודז' על ידי הגרמנים נכלא בגיטו ומשם הועבר למחנות צ'נסטוחוב שבפולין ובוכנוואלד שבגרמניה. הוא התענה בתלאות מרובות אך יצא בשלום מכל הסכנות. אחרי המלחמה התמסר לפעולת הברחת יהודים עולים מאירופה לארץ. לשם כך שהה במחנות שונים בגנדוואלד (ליד אינסברוק) באוסטריה ובמילאנו שבאיטליה.
כשפרצו קרבות מלחמת העצמאות
בארץ הפסיק את פעולותיו אלה ועלה לארץ.
הגיע לחיפה ביום כיבוש העיר והתגייס מיד לחטיבת "אלכסנדרוני".

חיים השתתף במערכות עין ע'זאל, טנטורה, טירה וקולה.
נפל ביום י"ט בכסלו תש"ט (21.12.1948) בקרב בחירבת סיקה, בסביבות בית-ג'וברין.
הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי ברחובות.

הנצחה
אנדרטת חטיבה ומחוז אלכסנדרוני נתניה
בית יד לבנים חיפה

 

מומלץ לצפייה ברזולוציה 1024/768

בנייה ועיצוב אתר: לאה כהן נכדה למשפחת גיל מרחוב פיוטרקובסקה 31 בלודז'