יוצאי לודז' שנפלו במערכות ישראל

בשנת 2008 במלאת 60 שנים למדינת ישראל, פרסמנו את העמודים שלפניכם, והם היו 139 במספרם.
עם חלוף השנים, ואנחנו בשנת 2020, בתקופת הקורונה, בדקנו שוב את הרשימות, כשאפשרויות הבדיקה והחיפוש האינטרנטי גדלו והתפתחו, והשלמנו את שמות הנופלים שנשמטו בטעות, השלמנו תמונות של נופלים שנמצאו ע"י עמותת "לתת פנים לנופלים", הוספנו אתרי הנצחה למי שיש - והגענו ל-162 חללי מערכות ישראל.
הדפים שלפניכם מוקדשים כולם לאחינו ואחיותינו שנפלו במערכות ישראל, רובם הגדול - ילידי העיר לודז', ומיעוטם יוצאי העיירות הסמוכות אשר שהו בגטו לודז' בתקופת מלחמת העולם השנייה.
רשימת הנופלים מגוונת מאוד.
אפשר למצוא בה חיילים בצבא הבריטי ששירתו בגדוד קלעי המלך ובחיל החפרים, חיילים שלחמו בצבא אנדרס, שומרים, נוטרים, אנשי הפלמ"ח וה"הגנה", אנשי מחתרות האצ"ל והלח"י, חיילי צה"ל ואנשי משטרת ישראל. אפשר למצוא ביניהם גברים ונשים, בני זוג ואחים, אפשר למצוא ביניהם גם כאלה שקיבלו את עיטור העוז או המופת אחר מותם, מטוראים ועד אל"מ. במיוחד בולטים ברשימה ניצולי השואה, שהגיעו ארצה מיד עם תום המלחמה, אודים מוצלים מאש, שלעתים כה קרובות היו השריד האחרון של משפחתם שהושמדה על ידי הנאצים, ונפלו במלחמת העצמאות ןהם "נצר אחרון". רוב החללים קבורים בארץ, מיעוטם קבורים באירופה או צפון אפריקה, ומיעוט קטן הם מקל"ן - חללים שמקום קבורתם לא נודע. רובם הגדול זכו להנצחות באנדרטאות, ומיעוטם - לא.
הרשימה סוקרת את הנופלים החל משנת 1915 ועד לימינו אלה.
לכל שם ברשימה מוקדש עמוד עם הפרטים הידועים עליו, כפי שהם מופיעים באתרים "יזכור" של משרד הביטחון, באתר ההגנה או הפלמ"ח ובבית ז'בוטינסקי.
לחצו על כל שם, ותגיעו לעמוד המוקדש לו. ניתן לעבור בין הדפים (קדימה ואחורה) ע"י לחיצה על הקישור "סיפורי חייהם".
הדפים מסודרים על פי תאריכי הנפילה.
במידה והחסרנו שם, במידה ויש לכם מידע נוסף, או מידע אודות חלל נוסף, אנא, שילחו אלינו את פרטיו.

אחי גיבורי התהילה:

  הנופלים בין השנים 1915 - 1947

  1.             טורנר יצחק
  2.             זוהר מרדכי
  3.            
  ליכטנשטיין דניאל
  4.             רדליך גרשון
  5.             מונטר בנימין
  6.       קליצ'בסקי יצחק
  7.             שבצקי שמואל

  8.             אורבוך מנחם
  9.           וולפיש  יצחק-פנחס
  10.         אטקין אהרון
  11.           ליטוואס אברהם
  12.        ליפשיץ נפתלי
  13.        רוגוז'ינסקי גרשון
  14.        ברנצוייג ויקטור
  15.        פרלברג יצחק
  16.        הרשקוביץ צבי
  17.        טאוב יצחק
  18.        לבקוביץ יוסף
  19.        קראוזה אליהו
  20.        אייזנברג דב
  21.        ציטרונובסקי הדרי צבי
  22.        ברקאי גרוסברד יוסף
  23.        פיליפוביץ שלמה
  24.        כהן-רוטבליט צילה
  25.        דז'לובסקי מריאן
  26.        בנקר לילי
  27.        וגמן (דרכי) יששכר

  28.        שטרקמן אלימלך
  29.        רובין משה
  30.        שפירא אלכסנדר סאשה

  הנופלים בשנת 1948

  31.        ניסנבאום ראובן
  32.        פוזננסקי יצחק
  33.        פינקלשטיין אליהו
  34.        נוימן זאב
  35.        רובינשטיין ראובן
  36.        פיוטרקובסקי אברהם
  37.        בן דוד משה
  38.        פלדבלום דוד
  39.        וין מרדכי
  40.        ציטר יוסף חיים
  41.        פצנובסקי גביש מרדכי
  42.        ברנר יעקב
  43.        וייסברוט רבקה
  44.        גרומן שמואל
  45.        נורדמן פישל
  46.        נורדמן קרגר ציפורה
  47.        הילר רחל
  48.        מידזינסקי משה
  49.        מידזינסקי שרה
  50.        רוזנפלד ציפורה
  51.        רוזנפלד יחיאל (חיליק)
  52.        לדרמן חיה (הלה)
  53.     שטרנפלד יצחק
  54.     יום טוב יצחק

 

55.     שוורץ חנוך
56.     בן חנוך אברהם

57.    גריץ מרדכי (מרסל)
58.     מיכרובסקי אברהם

59.     מילר נתן
60.     גוטרמן מנחם
61.     קונסנס פנחס
62.     גולדברג משה
63.     רובינשטיין אריה
64.     גרינפלד יהודה אריה
65.     רודה אורי
66.     שניידרמן חיים
67.     דרסלר חיים
68.     קרון שלמה
69.     בז'ז'ינסקי צבי
70.     גלברד דוד
71.     פרגמנט יצחק
72.     קורפל גבי
73.     רוסק בן צבי אליהו
74.     רוזנבלום מנחם
75.      סרבנוגורה ישראל
76.     גלברד אברהם
77.     וילינג דוד
78.     קורן ישראל
79.     שוסטר צבי
80.     כץ ישראל
81.     פרידנזון חיים
82.     דרסלר יעקב
83.     ליבוביץ שמחה
84.     פצנובסקי יעקבי יצחק משה
85.    שווארץ שלמה

86.     פת אליהו
87.     ורצקי בנימין
88.     קרבט דוד
89.     בושם בזם דוד
90.     כרמי אברהם
91.     שטיינשניידר מאיר
92.      גורנץ פלטיאל
93.     פוטיכה יהודה
94.     מרט מאיר
95.     סנדשישץ יעקב
96.     סנדיק אברהם
97.     אקשטיין נוח
98.     בראונר יעקב
99.         גלביש אלחנן
100.        
גולדסמן אליעזר
101.         גלסטר צבי
102.         ישי קניג רפאל
103.         פיליצר פנחס
103.         שימנסקי שמואל
104.         קימלמן הלינה
105.         רוזנפלד יהודה
106.        פלבנר שלום
107.        אושר-שמואל (אשר) דמרוס
108.         רודניק אברהם
109.         שטרן משה
110.         אשכולי וינטראוב אהרון זאב
111.     ויסזנד חיים
112.      הברברג שמואל

 

113.     סניאטובסקי מישה
114.    
גרנק יעקב
115.     מרנץ יעקב

הנופלים בין השנים 1949 - 1956

116.     נבו יעקב
117.     הופמן משה
118.     מרקוביץ קוטנר חיים
119.  גליקסמן יהודה-אריה
120.     שמוקלר משה (מישקה)
121.     מקובר אהרון
122.     שמואלי שמואל
123.     אבזץ יעקב
124.    לביא לובוחינסקי יחזקאל
125.     פלם משה
126.    איגלברג אברהם
127.    גולדמן חוה
128.    רנדל פנחס
129.    זיגמונטוביץ יוסף
130.    שנפר יוסף
131.    בוגייביץ דוד

הנופלים בין השנים 1957 - 1967

132.   
גרוסמן דוב
133.    אורבך משה
134.    וניג אשר
135.    גלובן אליהו
136.    פסל יוסף
137.     דובז'ינסקי חיים
138. קסטנבאום ערמון אלכסנדר
139.     שושני יעקב
140.    הבר מתיתיהו
141.    צלניק שמואל

הנופלים משנת 1968 ואילך

142.     רוזנצווייג יצחק
143    נוסבאום מנחם
144.     שנקמן דוב
145.     ווינברגר צבי
146.     הימלפרב יורם
147.     פריש מוניק
148.     קופצ'ק גרשון
149.   צולמן מאיר-שמואל
150.    בליימן ברנרד-דוב

151.    ליברמן משה
152.   פוטחלבניק מנדל-מנחם
153.   כספי זילברברג אליעזר
155.    אייבר ישראל בן ארי
156.   טרון תורן טוביה
157.    שפס זאב (זאביק)
158.   סולוביציק אריה זמיר
159.     פלאומן זומר יצחק
159.    בקר יעקב
160.    פורת פשטיצקי אלכסנדר
161.    אייגר מנחם
162.    כרמי יוסף

מומלץ לצפייה ברזולוציה 1024/768
בנייה ועיצוב אתר: לאה כהן נכדה למשפחת גיל מרחוב פיוטרקובסקה 31 בלודז'